Konu Bilgileri
Konu: Azerbaycan Yazar: Siyah
Okunma: 2638 Yorum: 2
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Siyah 03-25-2017, 0:39   
#1
#1
[Resim: azerbaycan.png]

Azerbaycan (Azeri Türkçesi:Azərbaycan), Resmî adı Azerbaycan Cumhuriyeti (Azeri Türkçesi:Azərbaycan Respublikası)dır. Avrupa ve Asya kıtaları arasında, Güney Kafkasya'da yer alır. Komşuları; kuzeyde Rusya ve Gürcistan , batısında Ermenistan , güneyinde İran güney batıda Türkiye yer alır.Ayrıca doğuda Hazar Denizi'ne kıyısı vardır.

Tarih 

Azerbaycan'ın adı konusunda değişik görüşler bulunmaktadır. Burayı (M.Ö. 323) yöneten komutanlarından Atropates'ten geldiği söylendiği gibi "Od" anlamındaki azer sözcüklerinden geldiği de belirtilmektedir. Ancak, bu yer adının etimolojisi yapılırken, bu bölgede egemenlik Süren Kasar (Hazar) Türkleri'nin ismi de göz önüne alınmalıdır ve kaynaklara göre gerçek payı da büyüktür.

Türklerin Azerbaycan'a gelişleri tahminini ve M.Ö. Saka-İskit döneminde başladığı savunulmaktadır. M.S. 395 te Hun Türkleri Balkanlar'a inerken bir kısmının Kafkaslar yoluyla Anadolu'ya ve Azerbaycan'a sarktıkları bilinmektedir.

Selçuklu Türkleri'nin Azerbaycan'da görülmeleri ise 1015-1021 yılları arasındadır. Sultan Alparslan zamanında Azerbaycan'da Türkmenler sayesinde Azerbaycan'ın Türkleşmesi kolay gerçekleşmistir. Azerbaycan daha sonra İlhanlılar'ın egemenliğine girmiş ve bir süre Altınordu Devleti'nin hakimeyitinde kalmış; Akkoyunlu ve Karakoyunlular döneminde Türk nüfusu bakımından en yoğun dönemini yaşamıştır. Daha sonra Azerbaycan'da Safeviler, Afşar ve Kaçarlar hüküm sürmüşlerdir.

Bundan sonra sırasıyla; Şeki, Gence, Bakü, Derbent, Kuba, Nahcivan, Revan, Tebriz, Urmiye, Erdil hanlıkları dönemi başlamıştır.

Azerbaycan toprakları Rusların egemenliğine girdikten sonra Erivan'a ve Karabağ'a Ermeni'ler yerleştirilmeye başlanılmıştır.

Azerbaycan Türkleri, 1918 - 1920'de Kafkasya Kurultayı'nı toplamış ve 28 Mayıs 1918'de de ulusal Azerbaycan Devleti'ni kurmuşlardır. Bu devlet Orta Doğu'da ilk özerk cumhuriyet olmuştur. Ancak 1920'de Kafkasya ötesi Sosyalist Sovyet Cumhuriyetler Birliği'ne katılmak zorunda kalmıştır. 30 Eylül 1991'de SSCB çöküşüyle bağımsızlığını yeniden ilan etmiştir.


Coğrafi Konumu 

Azerbaycan 38°-25 kuzey enlemleri ile 44°-50 doğu boylamları arasındaki coğrafı bölgeye yerleşmiştir. Sınırların uzunluğu 3600 km dir. Azerbaycan 657 metre deniz seviyesinden yüksektir ve topraklarının % 50'si dağlık alanlardır. Dağlık alanlar Büyük Kafkasya, Küçük Kafkasya ve Talış dağlarından meydana gelmektedir. En yüksek yeri Tufandağı' 4489 metredir.Hinal dağı, Delidağı, Kedidağı önemli dağlandır. Kura-Aras Ovası en büyük düzlüktür.

Azerbaycan iklimi dünyadaki 11 iklim çeşidinden 9 una sahiptir.Yıllık ortalama sıcaklığı 10 C'nın üzerindedir. En büyük gölü 17,5 km² ile Hacıkabul Gölü'dür. Azerbaycan'ın en uzun nehri 1364 km Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'dir. Kura'nın bir kolu olan Aras ise 1072 km'dir.


Demografik Durumu (Ocak 1990 öncesi)

Etnik Grup Nüfus Oran 
Azerbaycan Türkleri 5.805.000 %82,6 
Rus 392.300 %5,5 
Ermeni 390.500 %5,5 
Lezgi 171.000 %2,4 
Avar 44.100 %0,6 
Yahudi 30.800 %0,4 
Diğer 80.000 %1 (2007 )

Etnik Grup Nüfus Oran 
Azerbaycan Türkleri 8.441.000 %98
Ermeni - %1.
Yahudi 8.000 %0,09 
Diğer 85.000 %1 Ocak 1990 olaylarından sonra ülkede bulunan Rusların ve Karabağnın Ermeniler tarfından işgalinden dolayı Ermeniler'in göçü yoğunlaşmıştır.Ermeni işgali altındaki Karabağ dışında Azerbaycan'da artık hiç bir Ermeni kalmamıştır. Bunun sonucu olarak toplam nüfus içinde Azerilerin oranının %95'u aştığı tahmin edilmektedir ve bu oran %99'a doğru hızla artmaktadır.

Toplam nüfus büyüme oranı %0,89'dur.

Yaş grubu - Toplam nüfustaki payı


0-14 - 33.0 
15-29 - 28.9 
30-44 - 17.7 
45-59 - 12.0 
60 + - 8.4 

Yukarı Karabağ 

Yüzölçümü: 4.400km² 
Nüfusu: 295.000 
Azerbaycan toprağı olan Karabağ bugün Ermeni işgali altındadır ve yaklaşık bir milyon Azeri Ermenilerin baskıları sonucu bölgeden göç etmeye zorlanmıştır.
Ermeniler, tüm Birleşmiş Milletler ve Agit kararlarına rağmen işgal ettikleri bölgelerden çekilmemektedirler.[Resim: azerbaycan_thumbnail.jpg]

Siyasal ve Sosyal Yapılanmalar 

Azerbaycan'da kendilerini parti olarak adlandıran fakat hukuken böyle bir kimliği olmayan çeşitli partiler mevcuttur.Bunlardan en büyükleri şunlardır:

Yeni Azerbaycan Partisi 1993 (İktidar) 
Anavatan Partisi 
Milli Müsavat Partisi (Ana muhalefet) 
Halk Cephesi (Muhalefet) 
Milli İstiklal Partisi (Muhalefet) 
Sosyal Demokrat Parti (Muhalefet) 
Bağımsız Demokrat Parti 
Milli Muhabbet Partisi 
Tövbe Partisi: (İran yanlısı) 
Halk partisi 
Yeşiller Partisi 
Demokrat Partisi 
Demokratik Islahatlar Partisi 
Ümid Partisi 

Ekonomik ve Sosyal Yapı 

1991'de bağımsızlığını aldıktan sonra, özellikle geçiş döneminin ilk yıllarında ekonomik alanda düşüşler olmuş ve para birimi olarak Manat'a bağlı kalmıştır. Ancak, Azerbaycanverimli tarım arazileri, doğalgazpetrol ve demir cevheri bakımından zengin kaynaklara sahip bulunmaktadır. Ham petrol üretimi 2006' da günlük 600,000 varile ulaşmıştır.

Doğal gaz üretimi ise 1991 de 11 milyon m³ dur. Toplam doğalgaz rezervi 118.65 milyar metreküp, petrol rezervlerin de 8 milyar varil olduğu savunulmaktadır. Ayrıca, petrokimya, yiyecek, giyim gibi hafif sanayide vardır.

Turizm potansiyeli yüksek bir cumhuriyettir. 
Bankacılık ve sigortacılık gelişme süreci göstermektedir. 
En önemli ihracatı petroldur. 
Petro-kimya ürünleri de ihracatta önemli yer tutmaktadır. 

Tarım ve Hayvancılık 

Azerbaycan'ın yüzde 7'si tarıma elverişli topraklara sahiptir. Bu tarım topraklarının büyük bölümü de Kura ve Aras nehirleri etrafındadır ve ülkede, tarım büyük ölçüde sulamaya dayanmaktadır. Yetiştirilen başlıca ürünler tahıl, meyve, pamuk, çay, tütün ve üzümdür. Ayrıca, dut ağacından yılda 5.000 ton ipek kozası elde edilmektedir.

Azerbaycan tarımında ve ekonomisinde hayvancılığın da önemli yeri bulunmaktadır. En son verilere göre Azerbaycan'da 1,5 milyon sığır, 5 milyon koyun, 30 milyon kümes hayvanı bulunmaktadır. Arıcılık gelişmiştir.


Sanayi 

Azerbaycan'da sanayi sektörü net maddi üretimin % 48,3 (1992 tahmini) oluşturmaktadır.

Ağır Sanayi: Enerji, aaaalurji, Makina, îmal, Kimya, Orman Ürünleridir. 
Hafif Sanayi: Dokuma, dikiş, deri, kürk, kunduradır. 

Ulaşım 

Azerbaycan gelişmiş bir ulaştırma sistemine sahiptir.

Demiryolu: 2.090 km. 
Kara Ulaştırması: Karayolu 30.400 km. 
Deniz Ulaştırması: Hazar Denizi yoluyla yapılır. 
Hava ulaştırması:Bakü hava limanından yapılmakta olup İstanbul, Paris, Moskova, Taşkent, Astana, Bişkek, Pekin gibi dünyanın diğer bölgeleriyle bağlantılıdır. 

[Resim: baku-panorama-1100x0-620x335.jpg]
Eğitim 

Azerbaycan'da eğitimin tüm diğer Türk devlet ve topluluklarına göre çok ileri seviyede olduğu görülür. 1991 istatistiki verilere göre 4775 okulda 1.503.000 öğrenci okumaktadır. Bugün okul sayısı 5.000'e, öğrenci sayısı 1.600.000'e ulaşmıştır. Azerbaycan da 6.500 kültür tesisi, 4.605 adet kütüphane, 125 müze, 125 müzik okulu, 43 halk tiyatro salonu, 3.680 kültür evi bulunmaktadır. Okuma yazma oranı %100'dür. Bakü-Azerbaycan Devlet Üniversitesi ve buna bağlı Enstitüler bütün bilimsel, teknik, sağlık, sanat kollarını içerir boyutlardadır. Çok sayıda yabancı öğrenci bulunmaktadır[Resim: 723-407-6072c7559baaf06bda35d92162b90d88.jpg]Sağlık 

Azerbaycan'da sağlık hizmetleri verilirken üçlü bir sistem uygulanmaktadır.İlk müdahale sağlık memurlarıyla yapılmakta, 
Bunların yetersiz kalması halinde hastalar, hastahanelere gönderilmekte, 
Hastahanelerin yetersizliği durumunda ise hastalar üniversitelerdeki araştırma hastahanelerine yollanmaktadır. 
Böylece Azerbaycan halkı eşit biçimde sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır.Sosyal Güvenlik 

Azerbaycan'da sosyal güvenlik ağı maliyetleri oldukça yüksek olup, GSMH % 18'ini tutmaktadır. Emeklilik yaşı olarak kadınlarda 55 yaş, erkeklerde ise 60 yaş koşulu aranmaktadır.

Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti ekonomik bağımsızlık kavramını benimsemiş ve 1991'den sonrada serbest piyasa ekonomisine geçerek dünyayla bütünleşmek istemiştir.

Ayrıca, özel mülkiyete izin verilmiş, borsa yasası çıkarılmış, devlet tahvilleri hazırlanmış, toprak kanunu ile topraksız çiftçiler topraklandırılmıştır. Kendi merkez bankasını kurmuş, düzenli bir vergilendirmeyi getirmiş ve ülkeye yabancı sermaye akışını sağlamıştır.

Birleşmiş Milletler, Agik, IMF gibi kuruluşların da üyesidir.
[Resim: azeri_ordusu_nda_savas_hazirligi_h132703_b59cf.jpg]
Sabır...
 Yaranın içinde yaradanı görebilmektir...
Bul
Cevapla
ivan234 04-27-2024, 16:23   
#2
#2
(Son Düzenleme: 05-13-2024, 21:06, Düzenleyen: ivan234.)
Łatwo się zgodzić, że niewiele kasyn zapewnia świetne bonusy. Sądząc po szczerych recenzjach, mr bet https://mrbet-casino.pl/ istnieje już od dłuższego czasu. Niesamowite jest również to, że nie muszę pracować cały dzień, aby zyskać wystarczająco dużo
Bul
Cevapla
karlosrrd 06-01-2024, 23:15   
#3
#3
(04-27-2024, 16:23)ivan234 Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Łatwo się zgodzić, że niewiele kasyn zapewnia świetne bonusy. Sądząc po szczerych recenzjach, mr bet https://mrbet-casino.pl/ istnieje już od dłuższego czasu. Niesamowite jest również to, że nie muszę pracować cały dzień, aby zyskać wystarczająco dużo


Selamlar! Sadece çok çeşitli oyunlar sunmakla kalmayıp aynı zamanda uygun lisanslama ile oyuncu güvenliğini de sağlayan bir kumarhane arayışındaydım. Bazı çevrimiçi incelemeleri okuduktan sonra tam olarak aradığım şeyi buldum. Bu platform, Türkiye'de oyun oynamak için güvenli bir yer arayan herkes için mükemmel bir oyun karışımı sunuyor. Güvenilir bir oyun deneyimi için göz atın levant bet https://levant-bet.com/ . Kısa sürede rahatlamak için en sevdiğim yol haline geldi.
Bul
Cevapla


Azerbaycan Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş