Konu Bilgileri
Konu: aplet kod ayarı Yazar: Jiyan
Okunma: 1535 Yorum: 0
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jiyan 05-09-2020, 16:31   
#1
#1
Demo adres gulumsohbet.org/sohbet/?nick=dgm

Nick sifre paneli cikmiyor sifreli nick girdiginde kayitli nick dgm
qwebirc sifre kutusu cikmasi icin altaki gibi ircservices editli 3 aplet bir adet ircservices düzenlemesi
gerekiyor sizin aplete göre yapmak icin tek aplete yapmak daha mantikli

var mesaj1  = message.match(/^Sifrenizi./);
var mesaj2  = message.match(/\/NickServ identify sifreniz seklinde giriniz./);
var mesaj3  = message.match(/^Sizin degilse \/nick yeninick./);
var mesaj4  = message.match(/^Gecersiz sifre./);
var mesaj5  = message.match(/^Sifre kabul edildi./);

qwebirc version cekerken kodu bu sekilde eklemistik. uid1 ve uid2
Kod:
return "qwebirc v" + qwebirc.VERSION + " " + uid1 + " " + uid2 + "


altaki kod cokies icin id verison cektiginde 1 ci id cikcak

Kod:
var uid1 = localStorage.getItem('uid1') || Math.floor(Math.random()*9999999999);
localStorage.setItem('uid1',uid1);

fingerpirst icin kod zsohbet deki eski fingerpirt yerine altakini eklicegiz.

Kod:
;(function(name,context,definition) { if (typeof module !== 'undefined' && module.exports) { module.exports = definition(); } else if (typeof define === 'function' && define.amd) { define(definition); } else { context[name] = definition(); } } ) ('Fingerprint', this, function() { 'use strict'; var Fingerprint = function(options) { var nativeForEach, nativeMap; nativeForEach = Array.prototype.forEach; nativeMap = Array.prototype.map; this.each = function(obj, iterator, context) { if (obj === null) { return; } if (nativeForEach && obj.forEach === nativeForEach) { obj.forEach(iterator, context); } else if (obj.length === +obj.length) { for (var i = 0, l = obj.length; i < l; i++) { if (iterator.call(context, obj[i], i, obj) === {}) return; } } else { for (var key in obj) { if (obj.hasOwnProperty(key)) { if (iterator.call(context, obj[key], key, obj) === {}) return; } } } }; this.map = function(obj, iterator, context) { var results = []; if (obj == null) return results; if (nativeMap && obj.map === nativeMap) return obj.map(iterator, context); this.each(obj, function(value, index, list) { results[results.length] = iterator.call(context, value, index, list); }); return results; }; if (typeof options == 'object') { this.hasher = options.hasher; this.screen_resolution = options.screen_resolution; this.screen_orientation = options.screen_orientation; this.canvas = options.canvas; this.ie_activex = options.ie_activex; } else if (typeof options == 'function') { this.hasher = options; } }; Fingerprint.prototype = { get: function() { var keys = []; keys.push(navigator.userAgent); keys.push(navigator.language); keys.push(screen.colorDepth); if (this.screen_resolution) { var resolution = this.getScreenResolution(); if (typeof resolution !== 'undefined') { keys.push(this.getScreenResolution().join('x')); } } keys.push(new Date().getTimezoneOffset()); keys.push(this.hasSessionStorage()); keys.push(this.hasLocalStorage()); keys.push(!!window.indexedDB); if (document.body) { keys.push(typeof(document.body.addBehavior)); } else { keys.push(typeof undefined); } keys.push(typeof(window.openDatabase)); keys.push(navigator.cpuClass); keys.push(navigator.platform); keys.push(navigator.doNotTrack); keys.push(this.getPluginsString()); if (this.canvas && this.isCanvasSupported()) { keys.push(this.getCanvasFingerprint()); } if (this.hasher) { return this.hasher(keys.join('###'), 31); } else { return this.murmurhash3_32_gc(keys.join('###'), 31); } }, murmurhash3_32_gc: function(key, seed) { var remainder, bytes, h1, h1b, c1, c2, k1, i; remainder = key.length & 3; bytes = key.length - remainder; h1 = seed; c1 = 0xcc9e2d51; c2 = 0x1b873593; i = 0; while (i < bytes) { k1 = ((key.charCodeAt(i) & 0xff)) | ((key.charCodeAt(++i) & 0xff) << 8) | ((key.charCodeAt(++i) & 0xff) << 16) | ((key.charCodeAt(++i) & 0xff) << 24); ++i; k1 = ((((k1 & 0xffff) * c1) + ((((k1 >>> 16) * c1) & 0xffff) << 16))) & 0xffffffff; k1 = (k1 << 15) | (k1 >>> 17); k1 = ((((k1 & 0xffff) * c2) + ((((k1 >>> 16) * c2) & 0xffff) << 16))) & 0xffffffff; h1 ^= k1; h1 = (h1 << 13) | (h1 >>> 19); h1b = ((((h1 & 0xffff) * 5) + ((((h1 >>> 16) * 5) & 0xffff) << 16))) & 0xffffffff; h1 = (((h1b & 0xffff) + 0x6b64) + ((((h1b >>> 16) + 0xe654) & 0xffff) << 16)); } k1 = 0; switch (remainder) { case 3: k1 ^= (key.charCodeAt(i + 2) & 0xff) << 16; case 2: k1 ^= (key.charCodeAt(i + 1) & 0xff) << 8; case 1: k1 ^= (key.charCodeAt(i) & 0xff); k1 = (((k1 & 0xffff) * c1) + ((((k1 >>> 16) * c1) & 0xffff) << 16)) & 0xffffffff; k1 = (k1 << 15) | (k1 >>> 17); k1 = (((k1 & 0xffff) * c2) + ((((k1 >>> 16) * c2) & 0xffff) << 16)) & 0xffffffff; h1 ^= k1; } h1 ^= key.length; h1 ^= h1 >>> 16; h1 = (((h1 & 0xffff) * 0x85ebca6b) + ((((h1 >>> 16) * 0x85ebca6b) & 0xffff) << 16)) & 0xffffffff; h1 ^= h1 >>> 13; h1 = ((((h1 & 0xffff) * 0xc2b2ae35) + ((((h1 >>> 16) * 0xc2b2ae35) & 0xffff) << 16))) & 0xffffffff; h1 ^= h1 >>> 16; return h1 >>> 0; }, hasLocalStorage: function() { try { return !!window.localStorage; } catch (e) { return true; } }, hasSessionStorage: function() { try { return !!window.sessionStorage; } catch (e) { return true; } }, isCanvasSupported: function() { var elem = document.createElement('canvas'); return !!(elem.getContext && elem.getContext('2d')); }, isIE: function() { if (navigator.appName === 'Microsoft Internet Explorer') { return true; } else if (navigator.appName === 'Netscape' && /Trident/.test(navigator.userAgent)) { return true; } return false; }, getPluginsString: function() { if (this.isIE() && this.ie_activex) { return this.getIEPluginsString(); } else { return this.getRegularPluginsString(); } }, getRegularPluginsString: function() { return this.map(navigator.plugins, function(p) { var mimeTypes = this.map(p, function(mt) { return [mt.type, mt.suffixes].join('~'); }).join(','); return [p.name, p.description, mimeTypes].join('::'); }, this).join(';'); }, getIEPluginsString: function() { if (window.ActiveXObject) { var names = ['ShockwaveFlash.ShockwaveFlash', 'AcroPDF.PDF', 'PDF.PdfCtrl', 'QuickTime.QuickTime', 'rmocx.RealPlayer G2 Control', 'rmocx.RealPlayer G2 Control.1', 'RealPlayer.RealPlayer(tm) ActiveX Control (32-bit)', 'RealVideo.RealVideo(tm) ActiveX Control (32-bit)', 'RealPlayer', 'SWCtl.SWCtl', 'WMPlayer.OCX', 'AgControl.AgControl', 'Skype.Detection' ]; return this.map(names, function(name) { try { new ActiveXObject(name); return name; } catch (e) { return null; } }).join(';'); } else { return ""; } }, getScreenResolution: function() { var resolution; if (this.screen_orientation) { resolution = (screen.height > screen.width) ? [screen.height, screen.width] : [screen.width, screen.height]; } else { resolution = [screen.height, screen.width]; } return resolution; }, getCanvasFingerprint: function() { var canvas = document.createElement('canvas'); var ctx = canvas.getContext('2d'); var txt = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#$%^&*()_+-={}|[]\:"<>?;,.'; ctx.textBaseline = "top"; ctx.font = "14px 'Arial'"; ctx.textBaseline = "alphabetic"; ctx.fillStyle = "#f60"; ctx.fillRect(125, 1, 62, 20); ctx.fillStyle = "#069"; ctx.fillText(txt, 2, 15); ctx.fillStyle = "rgba(102, 204, 0, 0.7)"; ctx.fillText(txt, 4, 17); return canvas.toDataURL(); } }; return Fingerprint;});

var fp = new Fingerprint({
  canvas: true,
  ie_activex: true,
  screen_resolution: true
});

var uid2 = fp.get();


  qwebirc cikan version sorgusu 1ci id cokies 2 ci id fingerpirst

[16:05] <M-bot> [16:03] [Hoops VERSION tekrarı]: qwebirc v1.02 6702672049 1107522538 null copyright © 2008-2019 Chris Porter and the qwebirc native -- Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

Sizdeki aplete yapilmasi gereken versionda altaki gibi çıkması lazım

[16:06] <M-bot> [15:17] [dgm VERSION tekrarı]: SekerSHell v4 6702672049 1107522538 html5 irc client --- Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
Susmaktan yoruldum..

Seni içimden terk ediyorum..
Cevapla


aplet kod ayarı Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş